Caloplaca dichroa Arup

krásnice

Recentně popsaný druh z příbuzenstva C. citrina (Arup 2006). Vyznačuje se blastidiozní stélkou, která je žlutá či oranžová. Obě barevné varianty se mohou vyskytovat pohromadě. Caloplaca dichroa roste na vápencích a jiných karbonátových horninách, ale také na vápnitých antropogenních substrátech od nížin do hor. Na našem území je hojnější pouze v krasových oblastech.

Literatura: Arup, U. 2006: A new taxonomy of the Caloplaca citrina group in the Nordic countries, except Iceland. – Lichenologist 38: 1–20.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca dichroa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 42, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024