Caloplaca epithallina Lynge

krásnice

Striktně lichenikolní lišejník, jehož stélka je redukována na drobné šedé fragmenty v okolí nápadných červených apotécií. Vyskytuje se hojně na silikátových skalách v kontinentálních oblastech Severní Ameriky a Eurasie, kde vyhledává stélky celé řady lišejníků (Vondrák et al. 2019). Ve střední Evropě je druh znám především z vysokých poloh Alp (Nimis et al. 2018). Z území ČR byla tato krásnice publikována ze Sněžky v Krkonoších (Vondrák et al. 2007), avšak dokladová položka ve skutečnosti vůbec nepatří rodu Caloplaca.

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Davydov E. A., Yakovchenko L., Malíček J., Svoboda S. & Kubásek J. (2019): The lichen family Teloschistaceae in the Altai-Sayan region (Central Asia). – Phytotaxa 396: 1–66. Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024