Caloplaca erodens Tretiach, Pinna & Grube

krásnice

Lišejník charakteristický šedobílými zrnitými stélkami, vytvářejícími okrouhlé mělké prohlubně ve vápencových skalách. Velmi vzácně vytváří šedočerné plodnice. Vyskytuje se na přirozených vápencových skalách, případně i na vápencových kamenech ve starých zdech. Vyhledává osluněná stanoviště od nížin do vysokých hor. V ČR je znám z několika krasových oblastí, například z Českého krasu. Obzvláště hojný je na Pálavě.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia erodens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024