Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon

krásnice žlutavá

Nápadný, žlutý až oranžový lišejník s laločnatou (plakodiovitou) stélkou, podobající se druhu C. aurantia. Vyskytuje se na víceméně osluněných vápencích a pouze výjimečně přechází na jiné druhy hornin či na antropogenní substráty. Jde o krásnici s mediteránním rozšířením, která je ve střední Evropě hojná pouze v několika xerotermních oblastech, jako je například Pálava. Kromě Pálavy se v ČR druh vyskytuje ještě v Českém krasu.

Literatura: Šoun J. & Vondrák J. (2008): Caloplaca aurantia and Caloplaca flavescens (Teloschistaceae, lichen-forming fungi) in the Czech Republic; with notes to their taxonomy and nomenclature. – Czech Mycology 60: 275–291.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Variospora flavescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 74, z toho ověřených 68. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024