Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier

krásnice žlutocitronová

Sorediozní lišejník z taxonomicky obtížné skupiny C. citrina agg. Vyskytuje se na nejrůznějších bazických horninách, tedy například na vápencích a dalších bázemi obohacených silikátových horninách. Velmi častý je také na antropogenních substrátech, například na betonu. Typický je mimo jiné pro zídky, které s oblibou vyhledávají ke svým potřebám psí mazlíčci. Známy jsou i výskyty na organických substrátech, a to většinou na kořenových nábězích či na bázích kmenů dřevin se subneutrální borkou. V ČR i ve střední Evropě je tato krásnice velmi hojná od nížin do hor. Na antropogenních vápnitých stanovištích patří k vůbec nejčastějším lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca flavocitrina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 183, z toho ověřených 166. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024