Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon

krásnice žlutočervená

Nápadná krásnice se světle žlutými stélkami a obvykle početnými žlutooranžovými až červenými apotécii. V Evropě je rozšířena především ve středomořských a oceánických oblastech, kde je místy hojná. Vyskytuje se na borce různých listnatých stromů (často dubů) ve světlých lesích i na nelesních stanovištích. Ve střední Evropě je mimořádně vzácná a vázaná na teplé oblasti. V ČR byla až donedávna považována za vyhynulý druh a teprve v roce 2021 byla nalezena v NP Podyjí, na borce starého mléče ve světlém lese na skalnatém hřbetu lokality Ledové sluje.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Gyalolechia flavorubescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024