Caloplaca herbidella (Hue) H. Magn.

krásnice bylinná

Lišejník s nápadnými červenými apotécii a světle šedou isidiózní stélkou. Vyskytuje se na subneutrální borce stromů, například buků, klenů a mléčů, především ve vyšších nadmořských výškách (nad 700 m n. m.). Preferuje světlá lesní stanoviště, například staré stromy na skalních výchozech. Bývá nalézán i na solitérních stromech či v alejích. V ČR je tento druh vzácný: v Čechách je znám jen ze Šumavy a na Moravě z Beskyd a Hrubého Jeseníku.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia herbidella
ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022