Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade

krásnice oranžová

Drobný lišejník s nenápadnou korovitou stélkou a oranžovými apotécii. Vyskytuje se na bazických silikátových kamenech a skalách, na antropogenních substrátech (železné konstrukce, kamenné zdi, stavební dříví, ploty atd.) a vzácně i na borce stromů (zpravidla zaprášené báze kmenů). Vyhýbá se kyselým skalám, ale také silně vápnitým substrátům. Bývá nalézán na osluněných i částečně zastíněných stanovištích. V ČR je relativně hojný od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Athallia holocarpa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 154, z toho ověřených 110. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024