Caloplaca hungarica H. Magn.

krásnice maďarská

Drobný lišejník s nenápadnou šedou korovitou stélkou a oranžovočervenými drobnými apotécii. Typicky se vyskytuje na větvičkách nejrůznějších dřevin, vzácněji bývá nalézán i na kmenech stromů. Je to především horský lišejník, ve střední Evropě známý především z Alp a Karpat (Vondrák et al. 2020). V ČR byl sbírán pouze jednou, na větvi vrby u Nové Hůrky na Šumavě.

Vondrák J., Frolov I., Košnar J., Arup U., Veselská T., Halıcı G., Malíček J. & Søchting U. (2020): Substrate switches, phenotypic innovations and allopatric speciation formed taxonomic diversity within the lichen genus Blastenia. – Journal of Systematics and Evolution 135: 295–330.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia hungarica

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024