Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr.

krásnice

Krásnice se žlutou areolovitou stélkou a oranžovými plodnicemi. Vzhled stélky je variabilní, ale často jde o roztroušené areoly vrostlé do stélek korovitých lišejníků (např. Acarospora cervina). Lichenikolní způsob života je u tohoto lišejníku fakultativní, tj. alespoň v pozdějších fázích vývoje může růst C. inconnexa i nezávisle na hostitelských lišejnících.

Vyskytuje se výhradně na karbonátových horninách, především na vápenci, ve společenstvech nápadných korovitých lišejníků (např. Caloplaca chalybaea, Circinaria calcarea, Rinodina lecanorina a Verrucaria nigrescens) na výslunných místech. Rozšíření v ČR zcela kopíruje lokality vápencových skal, i když výskyt na jiných typech skal není vyloučený – například v okolí vápnitých vložek v rámci bazických silikátů. Druh je velmi hojný na Pálavě, avšak v ostatních vápencových oblastech je vzácnější.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 50, z toho ověřených 48. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024