Caloplaca interfulgens (Nyl.) J. Steiner

krásnice

Podobně jako další druhy dnes řazené do rodu Xanthocarpia má i tato krásnice oranžový disk a výrazný žlutý okraj apotécií. Je charakteristická přítomností žluté areolovité stélky bez vegetativních propagulí, která je u příbuzných druhů buď redukována či sorediozní.

Vyskytuje se na výslunných stanovištích, často například na skalních stepích, na vápnitých kamenech a skalách. Většina nálezů z ČR pochází z vápenců, ale vzácněji ji nalezneme i na vápnitých pískovcích a na vápnitých vložkách bazických silikátových skal (např. diabasy, andezity). Ojediněle roste na antropogenních stanovištích, například na betonu. Nejčastější výskyt této krásnice je soustředěn v teplých vápencových oblastech (Pálava a Český kras). Jinde v ČR jsou známy jen ojedinělé nálezy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Xanthocarpia interfulgens

Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024