Caloplaca limonia Nimis & Poelt

krásnice

Druh charakteristický svou hrubě zrnitou stélkou s vegetativními propagulemi většími než u příbuzných druhů, dnes řazených do rodu Flavoplaca. Také barva stélky je nápadně světle žlutá, světlejší než u C. flavocitrina, se kterou se často společně vyskytuje.

Jde o druh velmi hojný v některých oblastech Středomoří, který má ve střední Evropě spíše vzácný a nahodilý výskyt. V ČR bude patrně hojný na Podřipsku, kde byl opakovaně sbírán. Byl nalezen také na Rabí, Šumavě, v Písku a Průhonicích. Všechny dosavadní nálezy z ČR pocházejí z antropogenních stanovišť, typicky z betonu. Není ovšem vyloučen ani výskyt na přirozených vápnitých skalách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca limonia

Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024