Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.

krásnice laločnatá

Druh s drobnou laločnatou stélkou, připomínající miniaturní stélky Xanthoria parietina. Z dnešního taxonomického pohledu se jedná o zástupce rodu Calogaya, který je hojný ve stepních oblastech jihovýchodní Evropy a ve Středomoří. Vyskytuje se na borce solitérních listnáčů ve společenstvech nitrofilních lišejníků. Ve střední Evropě je bezpochyby velmi vzácný. Z ČR existuje jen několik recentních nálezů, z nichž jeden je zcela věrohodný, a to nález na borce pyramidálního topolu černého v Záboří u Českých Budějovic, kde vytvářel bohatý porost společně s Rinodina pityrea. Patrně správný je i údaj z osiky na Manětínsku (Šoun et al. 2015). V případě ostatních údajů jde o jednotlivé stélky na větvičkách či na opracovaném dřevu a může se jednat o podivně vyvinuté stélky Xanthoria polycarpa.

Literatura: Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. – Bryonora 55: 20–36.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya lobulata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024