Caloplaca lucifuga G. Thor

krásnice

Lišejník tvořící drobné okrouhlé sorálky zelenožluté až žlutooranžové barvy. Plodnice u tohoto druhu nejsou známy. Vyskytuje se na borce nejrůznějších dřevin, avšak zdaleka nejčastěji dubů, v ombrofobních lišejníkových společenstvech, často společně se zástupci rodu Chaenotheca. Výskyty na dubech jsou charakteristicky omezeny na hluboké rýhy v borce. Jedná se o teplomilný lišejník nejčastější ve starých světlých doubravách, avšak jsou známy i výskyty ze Šumavy z nadmořských výšek nad 1000 metrů. Na většině území ČR je vzácný, ale lokálně bývá častější (např. na Křivoklátsku a v Podyjí).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 40. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022