Caloplaca luteoalba (Turner) Th. Fr.

krásnice žlutobílá

Pozoruhodný lišejník řazený v současnosti do rodu Cerothallia, který má zástupce převážně na jižní polokouli. Jedinými výjimkami jsou C. syvashica z černomořských slanišť a právě C. luteoalba, která byla popsána z Britských ostrovů a která se obvykle vyskytuje na přestárlých listnáčích s úživnou borkou, obzvláště na jilmech. Tento druh je dobře znám z jižní Skandinávie, kde byl poměrně vzácný a v posledních desetiletích ještě ustoupil v souvislosti s grafiozou jilmů. Přestože C. luteoalba je udávána z různých evropských i mimoevropských zemí, její opravdové rozšíření je málo známé, jelikož mnohé údaje jsou nevěrohodné. V ČR byla tato krásnice zmiňována jen několikrát do začátku dvacátého století. Recentně z našeho území není známa a je otázkou, zda se historické záznamy skutečně vztahují k tomuto druhu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Cerothallia luteoalba

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024