Caloplaca magni-filii Poelt

krásnice Magnusova

Lichenikolní krásnice s oranžovými apotécii a zcela redukovanou stélkou, rostoucí na blastidiozních krustách druhu Miriquidica nigroleprosa. Je vázána na vysokohorské sutě a skály především v subalpínském až alpínském výškovém stupni. Stejně jako její hostitel se vyskytuje na kyselých silikátových horninách. V ČR byla nalezena jen v Krkonoších na západním svahu Sněžky (Vězda 1978), kde se na svém hostiteli vyskytovala společně s lichenikolní misničkou Lecanora latro. Je známa i ze Šumavy, kde byla sbírána na německé straně Luzného (Poelt in Wirth 1972).

Literatura: Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekante Flechten in der Tschechoslowakei II. – Folia geobotanica et phytotaxonomica 13: 397–420. Wirth V. (1972): Die Silikatflechten−Ge­meinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1−306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024