Caloplaca marmorata (Bagl.) Jatta

krásnice

Krásnice s výrazně červenými apotécii a bělavou endolitickou stélkou (tj. stélkou zanořenou v povrchové vrstvě kamenného substrátu). Je hojná ve stepních oblastech jihovýchodní Evropy a ve Středomoří na osluněných místech na karbonátových horninách. V ČR je vázána na vápence. Velmi hojná je na Pálavě, častá v Českém krasu a ojedinělé výskyty má například v Týnčanském a Moravském krasu či na vápencích u Štramberku.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Xanthocarpia marmorata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 31, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024