Caloplaca microstepposa Frolov, Nadyeina, Khodos. & Vondrák

krásnice

Krásnice s hnědošedými plodnicemi a velmi nenápadnou šedou stélkou, řazená v současnosti do rodu Pyrenodesmia. Druh je častý v některých stepních oblastech jihovýchodní Evropy a ve Středomoří. Ve střední Evropě je vzácný, vázaný na xerotermní stanoviště, kde osídluje vápnité horniny. V ČR je znám pouze z vápenců v Českém krasu (Radotínské údolí, Černá rokle, Kulivá hora, Koda). Hojný výskyt byl zaznamenán pouze v Černé rokli, kde s oblibou porůstá vápencové kameny v sutích a na skalních stepích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia microstepposa

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024