Caloplaca monacensis (Leder.) Lettau

krásnice mnichovská

Zástupce skupiny C. cerina, které se vyznačují žlutooranžovými disky a nápadnými šedavými okraji plodnic. Tento druh má navíc granulózní až blastidiózní stélku. Jde o teplomilný epifyt s výskyty na nejrůznějších, většinou listnatých dřevinách, ale nejvíce preferuje starší duby a jasany se silně rozbrázděnou borkou. Vyhledává dobře osvětlená místa, například solitérní stromy v lesostepích nebo v prořídlých doubravách. V ČR se druh roztroušeně vyskytuje v nižších polohách a jen vzácně stoupá do hor. Je znám například z Beskyd a Jeseníků, ale vždy z lokalit v nadmořských výškách pod 1000 metrů. Častější je například na Křivoklátsku a v Podyjí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 40. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022