Caloplaca nivalis (Körb.) Th. Fr.

krásnice sněžná

Lišejník vytvářející žlutooranžové plodnice se šednoucím okrajem a s šedou stélkou, porůstající chomáčky drobných akrokarpních mechů. Od podobných druhů, jako je C. tornoensis, se odlišuje dlouhými sporami s úzkým septem. Jde o arkto-alpínský druh porůstající mechy silikátových skal a kamenů. Byl popsán Körberem (1853) z Krkonoš na základě tohoto nálezu: „…na meších typu Andreaea ve skalních štěrbinách při sestupu ze Sněžky do Obřího dolu…“. Je ironií osudu, že tento lišejník, který byl posléze nalezen na řadě arktických i alpínských lokalit, už nikdy v Krkonoších ani jinde na území ČR nalezen nebyl.

Literatura: Körber G.G. [recte G.W.] (1853): Sertum Sudeticum, continens novas Lichenum species. – In: Denkschrift der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Josef Max & Komp., Breslau, pp. 231–238.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024