Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge

krásnice mechová

Krásnice ze skupiny C. cerina agg., které se vyznačují žlutooranžovými disky a nápadnými šedavými okraji plodnic. Tento druh je navíc charakteristický svým výskytem na meších či na rostlinných zbytcích, případně i na kmíncích stepních keříčků. Je rozšířen především ve vysokohorských bezlesích biotopech na bazickém podloží, především na vápencích. Zároveň se vyskytuje i na skalních stepích v nižších polohách. Vzácně jej nalezneme i na mechaté borce starých listnatých stromů. V ČR převládají nálezy z výslunných stanovišť na vápencových skalách v nižších polohách. Hojný je na Pálavě a několik nálezů pochází z Českého, Moravského a Týnčanského krasu a z Podyjí. Podhorské nálezy pocházejí z vápencových ostrůvků pod Jeseníky (Ostružná). Typicky vysokohorské výskyty jsou známy z Hrubého Jeseníku. Nálezy na mechatých kmenech starých stromů z ČR nejsou známy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024