Caloplaca soralifera Vondrák & Hrouzek

krásnice sorálonosná

Krásnice s šedou, často bíle ojíněnou, areolkovitou stélkou a oranžovými plodnicemi s převážně bíle ojíněným okrajem. V současnosti je řazena do rodu Kuettlingeria. Přirozeně roste na karbonátových skalách, především na vápnitých břidlicích, avšak v ČR převládají sekundární výskyty především na betonu a asfaltu. Vyskytuje se po celém našem území na nejrůznějších druhotných stanovištích, a to i uprostřed měst. Jen v horských oblastech je patrně vzácná. Údaje z přírodních stanovištích jsou u nás vzácné a pocházejí například z vápenců v Českém krasu a na Pálavě.

V ČR se běžně vyskytuje podobný a příbuzný lišejník, a to blastidiozní morfotyp od C. atroflava, který osídluje nitrofilní lišejníková společenstva, např. obohacené silikátové kamínky ve stepích a ve světlých lesích.

Literatura: Vondrák J. & Hrouzek P. (2006): Caloplaca soralifera, a new species from Europe. − Graphis Scripta 17: 6−15.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 78, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024