Caloplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Maheu & A. Gillet

krásnice

Krásnice vytvářející nenápadné šedé stélky na meších, pokryté početnými červenými až hnědočervenými apotécii s nápadně vyklenutými disky. Dnes je řazená do malého rodu Bryoplaca. Vyskytuje se na mechorostech (vzácněji na rostlinných zbytcích) a je vázána na primární skalní bezlesí v horských oblastech a na jiné nelesní vysokohorské biotopy. Upřednostňuje bazické podloží vápenců či úživných silikátových hornin. Z ČR existuje jen několik údajů o jejím výskytu, například z vápenců u Branné v Jeseníkách (Vězda 1960) a z Velké kotliny rovněž v Jeseníkách (Vězda 1961). Několik dalších údajů je ještě staršího data. V současnosti není výskyt tohoto druhu od nás potvrzen, avšak zdaleka není vyloučen.

Literatura: Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku (Sudeti orient.). − Přírodovědný časopis slezský 21: 255−270. Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. − Přírodovědný časopis slezský 22: 447−458.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Bryoplaca sinapisperma

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024