Caloplaca schistidii (Anzi) Zahlbr.

blýskavka mechová

Krásnice, dnes řazená do rodu Calogaya, vytvářející žluté okrouhlé stélky s oranžovými plodnicemi na mechových polštářcích. Kromě téměř výhradního výskytu na meších se vyznačuje také charakteristickými sporami s velmi tenkým septem (septum, tj. přepážka mezi buňkami spor, je u ostatních našich krásnic nápadně ztloustlé).

Svým výskytem je vázána na vápnité horniny na osluněných místech a dává přednost horským oblastem. Zatímco na Slovensku je lokálně častá ve vápencových horách, a to i v poměrně nízkých nadmořských výškách (např. ve Strážovských vrších), v ČR tento druh nemá vhodná stanoviště, protože větší vápencové oblasti se u nás nacházejí mimo hory. Jediný údaj z ČR pochází z Petrových kamenů (Stein 1879), kde její výskyt nebyl opakovaně potvrzen (Suza 1929; Vondrák & Malíček 2015).

Literatura: Stein B. (1879): Flechten. – In: Cohn F. [ed.], Kryptogamen-Flora von Schlesien 2: 1–400, J. U. Kern’s Verlag, Breslau. Suza J. (1929): Srovnávací poznámky k zeměpisnému rozšíření lišejníků na Sudetách, zvláště východních. I. − Sborník Klubu Přírodovědeckého Brno 11: 128−155. Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. − Bryonora 56: 45−55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya schistidii, Fulgensia schistidii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024