Caloplaca scotoplaca (Nyl.) H. Magn.

krásnice

Na základě studia typového materiálu se toto jméno nyní vztahuje krásnici z rodu Rufoplaca (Arup et al. 2013). V minulosti však bylo používáno pro nejrůznější krásnice s šedou stélkou a s oranžovými až červenými apotécii. Údaje z území ČR pocházejí z 19. a z první poloviny 20. století (viz katalog Vězda & Liška 1999) a vztahují se k různým druhům. V současnosti není výskyt C. scotoplaca z ČR potvrzen, avšak nelze jej vyloučit.

Literatura: Arup U., Søchting U. & Frödén P. (2013): A new taxonomy of the family Teloschistaceae. – Nordic Journal of Botany 31: 16–83.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Rufoplaca scotoplaca

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024