Caloplaca scabrosa Søchting, Lorentsen & Arup

krásnice

Tato krásnice, v současnosti řazená do rodu Blastenia, se vyznačuje šedou granulozní stélkou a nápadnými červenými apotécii. Má arkto-alpínské rozšíření a vyskytuje se na bazických silikátových skalách (obvykle na bázemi obohacených břidlicích, ale také na vulkanických horninách). Je známa jen z několika evropských lokalit (Vondrák et al. 2020), avšak na vhodných místech (např. v ledovcových karech s obohacenými silikátovými horninami) je hojná. V ČR je známá z bohatých populací ve Velké kotlině a z malé populace na vrcholu Keprníku v Hrubém Jeseníku, kde osídluje před deštěm chráněné až mírně exponované, vápníkem obohacené fylity a ruly.

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Košnar J., Arup U., Veselská T., Halıcı G., Malíček J. & Søchting U. (2020): Substrate switches, phenotypic innovations and allopatric speciation formed taxonomic diversity within the lichen genus Blastenia. – Journal of Systematics and Evolution 135: 295–330.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia scabrosa

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024