Caloplaca saxicola agg.

krásnice

Toto jméno bylo v ČR používáno pro druhy C. arnoldii a C. pusilla. Skutečná identita jména C. saxicola však není zcela jasná. Gaya et al. (2011) ho použili pro severoamerický druh rodu Calogaya, zatímco pro evropské lišejníky s podobným fenotypem používali jméno C. arnoldii. Jejich koncept je ovšem podezřelý, jelikož typ jména C. saxicola pochází ze Švédska. V současné době je jméno C. saxicola sensu lato používáno jako sběrný koš pro „možné druhy“, především z centrální Asie, podobající se C. arnoldii, avšak lišící se ITS sekvencemi (Vondrák et al. 2018, 2019). Není vyloučeno, že jméno C. saxicola patří ve skutečnosti druhu C. arnoldii.

Literatura: Gaya E., Redelings B.D., Navarro-Rosinés P., Llimona X., De Cáceres M. & Lutzoni F. (2011): Align, or not to align? Resolving species complexes within the Caloplaca saxicola group as a case study. – Mycologia 103: 361–378. Vondrák J., Shahidin H., Haji Moniri M., Halıcı G. & Košnar J. (2018): Taxonomic and functional diversity in Calogaya (lichenised Ascomycota) in dry continental Asia. – Mycological Progress 17: 897–916. Vondrák J., Frolov I., Davydov E. A., Yakovchenko L., Malíček J., Svoboda S. & Kubásek J. (2019): The lichen family Teloschistaceae in the Altai-Sayan region (Central Asia). – Phytotaxa 396: 1–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya saxicola agg.

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 72, z toho ověřených 52. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024