Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka

krásnice červená

Drobná krásnice s pozoruhodně zbarvenou, šedočervenou stélkou a s vnořenými červenými apotécii. Je rozšířena v teplých oblastech Evropy na bazických silikátových skalách (břidlice, ruly, vulkanické horniny) na xerotermních stanovištích. V ČR byla nalezena jen na několika místech ve středních Čechách. Na Křivoklátsku je známa z Týřova (kde je omezena na malou skalku pod zříceninou hradu), z Nezabudických skal a ze skal proti obci Račice. Dále je známa z Kulivé hory v Českém krasu (na silikátové žíle ve vápenci) a ze dvou lokalit ve středním Povltaví poblíž Slap. Ve všech případech se jedná o prostorově velmi omezené výskyty.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024