Caloplaca raesaenenii Bredkina

krásnice

Krásnice s drobnými oranžovými apotécii na nezřetelné a redukované stélce. Má dva odlišné ekotypy. Jedním typem stanovišť jsou xerotermní bezlesé lokality, například skalní stepi, kde se vyskytuje na zbytcích rostlin či na mechorostech (dokonce i na zvětralém králičím trusu). Druhý typ stanovišť jsou světlé lesní porosty na skalnatých svazích a lesostepi, kde porůstá obnažené kořeny a spodní části kmenů starších stromů, např. jasanů a dubů. Oba ekotypy jsou v ČR zastoupeny. Výskyty v xerotermním bezlesí známe hojně z Pálavy a ojediněle i z dalších vápencových oblastí (např. Český kras a Horažďovické vápence). Stanoviště na borce byly hojně dokumentovány na Křivoklátsku (NPR Týřov) a vzácněji například v Podyjí a Českém krasu. Jde o teplomilný druh, který se vyhýbá horským oblastem.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Caloplaca thuringiaca

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 47, z toho ověřených 46. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024