Caloplaca pyracea (Ach.) Zwackh

krásnice ohnivá

Krásnice s oranžovými apotécii, jejichž okraj je často charakteristicky světle šedě zbarvený. Stélka je nenápadná, šedobílá a silně redukovaná. Jde o typický nitrofilní epifyt vyskytující se často společně s druhem Xanthoria parietina. Porůstá větvičky a vzácněji i kmeny nejrůznějších dřevin, ovšem nejčastěji bývá nalézán na osikách, kde nezřídka vytváří rozsáhlé porosty na kmenech i větvích. Tato krásnice bývá vzácně nalézána i na skalách a kamenech, především v blízkosti epifytických výskytů. V ČR je na vhodných stanovištích častá po celém území od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Athallia pyracea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 142, z toho ověřených 127. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024