Caloplaca pusilla (A. Massal.) Zahlbr.

krásnice maličká

Nápadná krásnice s okrouhlou žlutooranžovou stélkou, na okraji zřetelně laločnatou. Hojně vytváří oranžová apotécia a netvoří vegetativní diaspory. Přirozeně se vyskytuje na vápencích a jiných vápnitých horninách. Druhotné výskyty jsou velmi časté, především na betonu a maltě. Preferuje světlá stanoviště, ale jinak není příliš vázána na konkrétní biotopy. Druh bývá lokálně častý i v urbanizované krajině. V ČR jde o běžný lišejník přirozeně rozšířený ve vápencových oblastech, ale díky druhotným výskytům i jinde. Patrně se vyhýbá vyšším nadmořským výškám.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya pusilla

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024