Caloplaca pratensis Wetmore

krásnice luční

Krásnice s hnědočernými apotécii bez antrachinonů a světle šedou areolkovitou stélkou, často z větší části pokrytou tmavě šedými sorály. Dnes je řazena do rodu Pyrenodesmia (Frolov et al. 2021). Byla popsána z kontinentálních oblastí USA na východ od Rocky Mountains, kde se vyskytuje na antropogenních substrátech (beton) či na různých typech vápnitých skal (Wetmore 2009). Později byla objevena v centrální Asii na sever od pohoří Západní Sajan (Vondrák et al. 2019) a je známa také z několika lokalit na Uralu, v Kazachstánu a ve Východním Turecku (Frolov, nepubl.). V Evropě je dosud známa jen ze dvou lokalit v Českém krasu, kde se vyskytuje na vápencových skalních výchozech na stepních stanovištích. Jde patrně o druh se striktně kontinentálním rozšířením v zóně stepí severní polokoule. České výskyty mohou představovat relikt z období rozmachu stepí v posledním glaciálu.

Literatura: Frolov I., Vondrák J., Košnar J. & Arup U. (2021): Phylogenetic relationships within Pyrenodesmia sensu lato and the role of pigments in its taxonomic interpretation. – Journal of Systematics and Evolution 59: 454–474. Wetmore C. M. (2009): New species of Caloplaca (Teloschistaceae) from North America. – Bryologist 112: 379–386. Vondrák J., Frolov I., Davydov E. A., Yakovchenko L., Malíček J., Svoboda S. & Kubásek J. (2019): The lichen family Teloschistaceae in the Altai-Sayan region (Central Asia). – Phytotaxa 396: 1–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia pratensis

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024