Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr.

krásnice mnohoplodá

Krásnice s oranžovými plodnicemi a se žlutou okrouhlou stélkou, na okraji často nezřetelně laločnatou. Svůj životní cyklus nezřídka začíná jako nespecifický lichenikolní lišejník. Její výskyt je vázán na karbonátové horniny, nejčastěji vápenec. Někdy bývá nalézána i na jiných vápnitých horninách či na vápencových vložkách v bazických silikátech (např. diabas, andezit). Preferuje světlá místa a xerotermní lokality. V ČR je známa především z velkých vápencových oblastí (Český kras, Moravský kras a Pálava). Jednotlivé nálezy pocházejí i z menších vápencových ostrovů (Horažďovické a Českokrumlovské vápence, Týnčanský kras a Čebínka u Tišnova) a z vápencových vložek (Trubín a Týřov na Křivoklátsku).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca polycarpa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024