Caloplaca phlogina (Ach.) Flagey

krásnice

Krásnice tvořící žlutou až bělavou sorediozní krustu. Apotécia vytváří jen výjimečně. V současné době řazena do malého rodu Scythioria. Vyskytuje se na borce listnáčů, kde je náročná na živiny. Vyhýbá se kyselé kůře. Dříve nebyla odlišována od podobných lišejníků z okruhu Caloplaca citrina a její celkové rozšíření není dostatečně známé. Z ČR máme pouze několik nahodilých nálezů, většinou na solitérních stromech a keřích (Husinec a Hracholusky u Prachatic, Rájov u Českého Krumlova, Kouřimecká rybárna u Křivoklátu, NPR Týřov). Na Týřově byla sbírána na bázi jasanu a na přilehlém kameni ve světlém lesním porostu na andezitové skále.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024