Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey

krásnice okrová

Nápadná krásnice se žlutými, často rozsáhlými stélkami a s oranžovými apotécii, dnes řazená do rodu Xanthocarpia. Je charakteristická svými tří-septátními sporami (všechny ostatní krásnice vyskytující se v ČR mají spory s jedním širokým septem).

V Evropě je široce rozšířena s těžištěm výskytu v teplejších oblastech a její výskyt vyznívá směrem na sever. Ve Skandinávii například již zcela chybí. Roste výhradně na karbonátových horninách, především na vápenci. V ČR není známa z antropogenních substrátů a její zdokumentovaný výskyt je omezen na výslunné vápencové skály na Pálavě a v Moravském krasu. Na Pálavě je místy hojná.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024