Caloplaca obscurella (J. Lahm ex Körb.) Th. Fr.

krásnice tmavá

Nenápadná krásnice velmi osobitého vzhledu, s drobnými šedými kráterovitými sorály a s hnědými apotécii, která zpravidla nejsou vyvinuta. Vyskytuje se na borce nejrůznějších listnatých dřevin, ale je náročnější na živiny. Vyhýbá se tedy kyselé borce, takže ji zpravidla nenajdeme na jehličnanech. Dává přednost starším stromům s rozpraskanou kůrou. V ČR jde o běžný druh vyskytující se od nížin do hor po celém území, ale těžiště výskytu má v nižších polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 212, z toho ověřených 200. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024