Caloplaca obliterans (Nyl.) Blomb. & Forssell

krásnice zapomenutá

Žlutooranžová sterilní krusta s barevně kontrastujícími, svítivě žlutými sorály, dnes řazená do rodu Leproplaca. Jde o ombrofobní lišejník rostoucí na skalních stěnách chráněných před deštěm. Vyhýbá se silnému osvětlení ale i přílišnému zastínění. Je poměrně náročný na chemismus hornin – vyžaduje bázemi obohacené silikátové horniny, tj. nevyskytuje se na karbonátových horninách, ale ani na zcela kyselých silikátech. Těžiště rozšíření má v subalpínských polohách evropských a asijských hor. V ČR se vyskytuje velmi vzácně v subalpínských polohách (Obří důl v Krkonoších, Velká kotlina v Hrubém Jeseníku), ale také v nižších polohách (Křivoklátsko, Podyjí, Mohelno). Na některých lokalitách byl zaznamenán poměrně hojný výskyt (např. Ledové sluje v NP Podyjí). Historické údaje z vápenců (Český kras, Čebínka) jsou mylné.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Leproplaca obliterans

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024