Caloplaca subpallida H. Magn.

krásnice vybledlá

Krásnice s šedou stélkou a oranžovými apotécii, dnes řazená do rodu Rufoplaca. Toto jméno je do značné míry „sběrným košem“, do něhož sypeme krásnice, které s jistotou patří do rodu Rufoplaca (pozná se podle úzkých spor s úzkým septem), ale které neumíme identifikovat do druhu. Údaje pod názvem C. subpallida z ČR tak ve výsledku patří několika příbuzným, v současnosti nepojmenovatelným druhům. Celý tento komplex lze charakterizovat výskytem na úživných (výjimečně zcela kyselých) silikátových horninách na světlých místech. Tyto lišejníky se zcela vyhýbají vápencům. Roztroušeně se vyskytují od nížin do hor, nejčastěji v kaňonovitých údolích řek, kde mohou být i velmi hojné.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Rufoplaca subpallida, Caloplaca oxfordensis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 123, z toho ověřených 114. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024