Caloplaca subsoluta (Nyl.) Zahlbr.

krásnice hnědožlutá

Krásnice s drobnou, žlutou až oranžovou stélkou, typicky černě lemovanou nápadnou prvostélkou (prothallem) a s oranžovými plodnicemi. Roste na výslunných bazických silikátových skalách. Někdy se ale objevuje i na silikátových vložkách ve vápencích. Je teplomilná, vázaná na skály v okolí skalních stepí a jiných xerotermních společenstev. V ČR je tato krásnice rozšířena v nižších polohách, především v kaňonech řek, např. na Křivoklátsku či ve středním Povltaví. Kaňony řek ojediněle proniká i do podhůří, například do Pošumaví v jižních Čechách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Squamulea subsoluta, Caloplaca irrubescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 65, z toho ověřených 61. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024