Caloplaca substerilis Vondrák, Palice & van den Boom

krásnice

Krásnice s velmi nenápadnou šupinkatou stélkou šedobílé barvy a s drobnými zelenobílými sorály. Vzácně vytváří oranžové pyknidy a velmi vzácně (pozorováno mimo ČR) tvoří oranžová apotécia. V současné době je řazena do malého rodu Coppinsiella.

Vyskytuje se na borce listnáčů s úživnou subneutrální borkou (např. javory, jilmy a jasany) a upřednostňuje starší kmeny s rozpraskanou kůrou. Je světlomilná a najdeme ji na solitérních stromech i ve světlých lesích, často v doprovodu jiných krásnic, např. C. monacensis. Byla popsána teprve nedávno, a to přímo z území ČR, z osady Žofín v Novohradských horách (Vondrák et al. 2013). Od té doby byla nalezena na mnohých lokalitách napříč ČR i v zahraničí. Vyskytuje se od nížin do hor a její areál vykazuje kontinentální tendence.

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halıcı G., Khodosovtsev A. & Roux C. (2013): New crustose Teloschistaceae in Central Europe. – Lichenologist 45: 701–722.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 44. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024