Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner

krásnice zrnitá

Krásnice tvořící šedé okrouhlé stélky se zrnitým (blastidiozním) povrchem a s drobnými okrajovými laloky. Jen vzácně bývá nalézána plodná s červenými apotécii. Dnes je řazena do rodu Kuettlingeria. Přirozeně se vyskytuje na bazických silikátových či vápnitých skalách, ale v ČR výrazně převládají druhotné lokality na antropogenních substrátech, jako na betonu, omítce, cihlách atd. U nás i v Evropě patří k hojným lišejníkům nižších až středních poloh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 86, z toho ověřených 76. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024