Caloplaca tominii Savicz

krásnice

Žlutá sorediozní krusta, silně připomínající krásnici C. flavocitrina. Oba druhy jsou snadno rozpoznatelné, pokud vytvářejí apotécia a produkují spory. Zatímco C. flavocitrina má běžný krásnicový typ spor, C. tominii má štíhlé spory s tenkým septem podobně jako většina zástupců rodu Xanthocarpia, k němuž se C. tominii v současnosti řadí.

Je hojná ve stepních oblastech jihovýchodní Evropy až centrální Asie a do střední Evropy zasahuje pouze okrajem areálu. Ve svém přirozeném prostředí se vyskytuje na nejrůznějších bazických, především vápnitých substrátech (vápnité břidlice či pískovce, opuky, vulkanické tufy, spraše a různé typy vápenců). Může přecházet na sekundární stanoviště i na antropogenní substráty (beton). Zatímco na Slovensku známe přirozené výskyty (Soví hrad na Cerové vrchovině, vápnitý tuf), v ČR byla tato krásnice zaznamenána jen jednou na betonu u Českých Budějovic. Dá se předpokládat, že na sekundárních stanovištích bude více rozšířena. Údaje pro to však nejsou známy ani z okolních zemí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Xanthocarpia tominii

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024