Caloplaca turkuensis (Vain.) Zahlbr.

krásnice

Krásnice tvořící šedou sorediozní krustu připomínající stélku druhu Rinodina pityrea. Apotécia s lekanorovým okrajem, která ovšem mnohdy nejsou vyvinuta, jednoznačně řadí C. turkuensis mezi krásnice skupiny C. cerina, tedy do úzce vymezeného rodu Caloplaca.

Vyskytuje se na různých dřevinách se subneutrální borkou (často kleny, mléče a jasany) na světlých stanovištích, tj. například na solitérních stromech, v alejích a ve světlých suťových lesích. Těžiště rozšíření v ČR má v horských oblastech (častější je na Šumavě), zatímco lokality v nadmořských výškách pod 500 metrů jsou ojedinělé. V Evropě se jedná o široce rozšířený, ale spíše přehlížený a řídce uváděný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024