Caloplaca ulcerosa Coppins & P. James

krásnice

Krásnice řazená v současnosti do rodu Coppinsiella se světle šedou až bílou stélkou a se zelenošedými kráterovitými sorály. Ve sterilním stavu může být těžko odlišitelná od mnohem častější C. obscurella. Jednoznačně se pozná za přítomnosti oranžovo-červených plodnic (které vytváří poměrně často) a pyknid. Oproti tomu vzácně plodná C. obscurella má plodnice hnědé.

Zajímavé je celkové rozšíření této krásnice, které nápadně kopíruje mořská pobřeží (Vondrák et al. 2009). Téměř všechny známé nálezy jsou ve vzdálenosti do 50 km od moře. Další zajímavost je substrátového rázu. Naprostá většina údajů totiž pochází z borky stromů či keřů. Jedná se tak o epifytický lišejník s tou výjimkou, že všechny nálezy z ČR, a zároveň jediné známé nálezy vzdálené od moře, jsou z anorganických substrátů (vápencová a andezitová skála, beton). Jedná se o dva nálezy z Křivoklátska (Týřov) a jeden od Českého Krumlova. Výše popsaná situace poukazuje na možnost, že tento druh mění svou ekologii v závislosti na vzdálenosti od moře.

Literatura: Vondrák J., Šoun J., Arup U., Aptroot A. & Redchenko O. (2009): Caloplaca ulcerosa, a maritime species in Europe with a remarkable occurrence in the Czech Republic. – Bryonora 44: 1–7.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024