Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg.

krásnice měnlivá

V rozměrech stélky a plodnic variabilní krásnice z rodu Pyrenodesmia. Vždy se ale vyznačuje šedohnědou barvou stélky a šedými apotécii. Povrch stélky i apotécií bývá nezřídka bíle ojíněný. Vyskytuje se téměř výhradně na vápencích, pouze vzácně přechází na antropogenní substráty (beton) či na jiné karbonátové horniny. Striktně se vyhýbá silikátovým skalám. Výskyt v ČR kopíruje lokality přirozených vápencových výchozů. Nejčastějši bývá nalézána v Českém krasu, Moravském krasu a na Pálavě, ale vyskytuje se i na mnohých menších ostrůvcích vápencových výchozů. Jsou známy i údaje z betonu (např. z Horažďovicka), ale nebylo zatím pozorováno, že by se tato krásnice šířila na antropogenních substrátech za hranice svého přirozeného výskytu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia variabilis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 85, z toho ověřených 68. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024