Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz

krásnice vápencová

Tyto žluté až oranžové krusty nepravidelných tvarů s oranžovými apotécii často spadají pod označení C. velana, krásnice dnes řazené do rodu Variospora. Jedná se patrně o komplex příbuzných druhů, avšak taxonomie této části rodu Variospora, kam patří též lišejníky nazývané C. dolomiticola, není uspokojivě dořešena. V našem širokém pojetí je C. velana bazifilní a světlomilný lišejník, vyskytující se především na vápencích, ale vzácněji též na vápnitých pískovcích i dalších silikátových horninách, a také na antropogenních substrátech (beton, cihly). V ČR je častější ve velkých vápencových oblastech, ale jednotlivé nálezy pocházejí i z izolovaných vápnitých skal (např. Štramberk, Vápenný Podol, Vranovské skály u Mimoně).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Variospora velana, Caloplaca dolomiticola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 65, z toho ověřených 47. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024