Caloplaca vitellinula (Nyl.) H. Olivier

krásnice žloutková

Krásnice tvořící drobné žluté krusty s oranžovými apotécii, dnes řazená do rodu Athallia. Její odlišení od C. holocarpa, která se liší absencí žluté stélky, je zatím spekulativní. Arup (2009) ji vymezil jako samostatný druh na základě studia skandinávského materiálu. Oproti tomu Vondrák et al. (2016) poukazuje na mnohem složitější situaci ve Středomoří, kde některé lišejníky morfologicky odpovídající C. vitellinula se fylogeneticky řadí k liniím typických zástupců C. holocarpa. Pro účely našeho atlasu zachováváme původní koncept (Arup 2009), protože v ČR se nacházejí oba morfotypy (s a bez žluté stélky) bez nápadných přechodových typů, a to i na místech společného výskytu – oba druhy mají totiž velmi podobnou ekologii. Caloplaca vitellinula se vyskytuje převážně na živinami obohacených silikátových kamenech a skalách, ale její rozšíření v ČR není příliš známé. Byla nalezena např. ve Slavkovském lese a na Křivoklátsku.

Literatura: Arup U. (2009): The Caloplaca holocarpa group in the Nordic countries, except Iceland. – Lichenologist 41: 111–130. Vondrák J., Halici M.G., Güllü M. & Demirel M. (2016): Contributions to the genus Athallia and its diversity in Turkey. – Turkish Journal of Botany 40: 319–328.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Athallia vitellinula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024