Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta

krásnice

Krásnice tvořící okrouhlé leprózní krusty zářivě žluté barvy se zřetelným, někdy až zdánlivě laločnatým okrajem. Apotécia nevytváří podobně jako jiné druhy rodu Leproplaca, k nimž je v současnosti řazena. Vyskytuje se na vápnitých horninách, především na vápenci, a vždy pod převisy na místech chráněných před deštěm. V ČR je velmi vzácná a prokazatelně se vyskytuje především v Moravském krasu, kde na příhodných stanovištích patří mezi hojné lišejníky. Pravděpodobně se vyskytuje také v Javoříčském krasu (NPR Špraněk). Nově byla nalezena na Holubovských hadcích v jižních Čechách. Její absence v ostatních vápencových oblastech ČR patrně plyne z jejích nároků na vlhkost. Hluboké žleby Moravského krasu oplývají mikrostanovišti s trvalou vzdušnou vlhkostí, umožňující její výskyt. Údajně se v ČR vyskytuje i mimo vápencové oblasti (Křivoklát a Zruč nad Sázavou), ovšem tyto údaje vyžadují ověření.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Leproplaca xantholyta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024