Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau

svícníček ohrnutý

V české lichenologické literatuře lze najít bezpočet údajů o výskytu tohoto druhu z našeho území. Dle současného pojetí se však převážná většina vztahuje k druhům C. efflorescens a C. xanthostigmoides, souhrnně uváděných jako C. efflorescens agg. Pravá C. reflexa je charakteristická drobnou růžicovitou stélkou s vyvinutými laloky, případně jen nápadně velkými sorediózními šupinami. Sorédie se vytvářejí na povrchu laloků a nesplývají v souvislé krusty jako u C. efflorescens agg.

Candelariella reflexa roste na borce stromů s vyšším pH (jilmy, jasany, hrušně apod.), která často bývá porostlá mechorosty. Nebývá však typickou součástí nitrofilních společenstvev, jako je tomu u C. efflorescens agg. Lišejník je v České republice velmi vzácný, zatím známý jen z několika lokalit na Pálavě, v Moravském krasu a Javorníkách. Jeho rozšíření v Evropě zatím není dostatečně prozkoumáno.

Literatura: Lendemer J. C. & Westberg M. (2010): Candelariella xanthostigmoides in North America. – Opuscula Philolichenum 8: 75–81. Halda J.P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. – Bryonora 59: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024