Candelariella plumbea Poelt & Vězda

svícníček

Svícníček se žlutými apotécii a charakteristicky šedou, relativně silnou a někdy blastidiózní stélkou, která však v některých případech může obsahovat i žluté pigmenty (Malíček et al. 2014). Některé exempláře s málo vyvinutou stélkou se mohou podobat příbuznému běžnému druhu C. aurella.

Ekologicky patří k druhům kolmých až převislých, přirozených vápnitých skal, výjimečně i antropogenních substrátů. V Evropě patří k vzácným lišejníkům s těžištěm rozšíření v jihovýchodní Evropě. Nejvíce údajů pochází z vápencových hor, kde roste ve středních až vysokých polohách. Ve střední Evropě je známo jen velmi omezené množství lokalit, vesměs přirozeného charakteru. Z našeho území je C. plumbea uváděna z vápenců v Českém krasu, vápnitých slepenců u Moravského Krumlova a z betonu u Mydlovar v jižních Čechách.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024